Skip to content

Monnikendam en Broek in Waterland

Route #5

Monnikendam en Broek in Waterland

Dagtocht. In totaal circa 4,5 uur varen vanaf de Luijendijksluis. Dit is exclusief tijd voor aanmeren, rondkijken, bezoek uitstapplaatsen, etc. De route gaat door twee mooie natuurgebieden, Ilperveld en Varkensland. Veel vogels, fraaie uitzichten en de haven van Monnikendam. Vanaf Zaandam reken 1.5 uur meer totale vaartijd.

De route kent een aantal lage bruggetjes dus is alleen geschikt voor lage bootjes. Een aantal van deze bruggetjes zijn te zien op de foto’s hieronder.

Voor een uitgebreidere vaarroute in Waterland en beschrijving van de historie, zie Route #11

Foto met de kerktoren van Broek in Waterland in de verte. F.L.Snijders

Download de gedetailleerde kaart met beschrijving van de route. Geschikt om uit te printen.

De route is ook te volgen op je telefoon via Google Maps. Handig bij het navigeren. 
Tip: zet de “satellietweergave” aan, dan zie je alle slootjes.

Download de gedetailleerde kaart met beschrijving van de route. Geschikt om uit te printen.

De route is ook te volgen op je telefoon via Google Maps. Handig bij het navigeren. 
Tip: zet de “satellietweergave” aan, dan zie je alle slootjes.

Beschrijving vaarroute

De route begint bij de Luijendijksluis en gaat eerst langs recreatiegebied ‘t Twiske. De maximum snelheid is 6 km/u. Na een eilandje bij Landsmeer wordt rechtsaf geslagen. Via de Van Zonbrug (foto) wordt het Ilperveld ingevaren, een gebied waar zowel vogels als veel planten en dieren beschermd zijn. 

Vervolg de route in oostelijke richting en bereik het uitstappunt ‘Banscheiding’, op de topografische kaart (zie boven) aangegeven met (P). Op deze plek wordt geïllustreerd hoe slecht er vroeger met dit gebied, dat weinig economische waarde had, werd omgegaan. Vervolg de route en bereik, via een bruggetje, het Noordhollandsch Kanaal.

Zesstedenvaart

foto van de Zesstedenvaart nabij Broek in Waterland met woonboten en vele kleine trekpontjes, F.L.Snijders
Zesstedenvaart
Van Zonbrug
Foto van het Varkensland nabij Watergang. F.L.Snijders
Varkensland

Volg het kanaal in zuidelijke richting en neem de eerste brug links. Dit is Varkensland, een beschermd natuurmonument. Er zijn wat minder hoge rietkragen, dus iets meer open dan het Ilperveld. Een heel mooi gebied, met veel weidevogels. Volg goed de route, want niet alle slootjes zijn even goed uitgebaggerd!

Na enige tijd in noordoostelijke richting te zijn gevaren wordt door een klein bosje een langgerekt meer bereikt: de Leek, bij het dorpje Overleek. Halverwege het meer ligt links de Theethuin Overleek, een goede gelegenheid om wat te eten en te drinken. Volg anders het meer tot aan het einde en ga dan rechtsaf de ringvaart van de Monnikenmeerpolder op. Dit brengt u naar Monnikendam waar u door de mooie grachten kan varen en aanmeren voor een bezoek aan de haven.

Monnikenmeerpolder
Monnikenmeerpolder

Varkensland

Varkensland-kerk-watergang
Varkensland

Vanaf Monnikendam wordt de terugweg ingeslagen. Via de Broekervaart bereikt u Broek in Waterland. De route volgt dan de vaart tot aan het Noordhollandsch Kanaal. Leuk zijn de vele toegangstrekpontjes van de woonboten aldaar. Er is ook een alternatieve route, op de  bijgeleverde kaart met beschrijving (zie boven) aangegeven met A…A.

Deze alternatieve route loopt eerst noordwaarts door Broek in Waterland, dan over de ringvaart van de Noordmeerpolder en vervolgens zuidwaarts en westwaarts naar het Noordhollandsch Kanaal.

Foto Broekervaart met trekpontje
Broekervaart, met pontje

Bosje, Leek

Bosje, Leek
Bosje, Leek

Vanaf het Noordhollandsch Kanaal wordt westwaarts gevaren door het Ilperveld en wat later wordt het tweede uitstappunt bereikt, Zuiderschorre. Op de kaart aangegeven met een (P). Hier valt te lezen en te zien hoe verlanding van het veen via een aantal stappen in een moerasbos resulteert. Het is mogelijk dat het bord, of zelfs de gehele steiger zijn vernield. Helaas gebeurt dit en is het weer aan de vrijwilligers om de schade te herstellen. Vanaf dit punt gaat de route verder in westelijke richting, onder een drietal bruggetjes door, en komt u weer terug bij de Luijendijksluis.

Mocht het laatste bruggetje te laag zijn (zie foto), dan kan een alternatieve route worden gevolgd, op de kaart aangegeven met B…B. Deze route brengt u naar het deel van de route dat u op de heenweg al bevaren heeft en via de Van Zonbrug en de ringvaart van ’t Twiske bereikt u weer de Luijendijksluis.

Foto van lage bruggetje over de Gortersloot in Landsmeer met sloepje. F.L.Snijders
Laagste bruggetje
Eend-take-off, F.L.Snijders
© F.L. Snijders