Nabij 't Twiske

Juweel van Waterland

Corona nieuws

Met ingang van 20 September zijn de laatste coronaregels die het vaarplezier beperkten komen te vervallen. 

Overzicht vaarroutes

Ervaar de natuur en cultuur van Waterland nabij ‘t Twiske. Ontdek, zittend in een bootje hoe fraai dit gebied is. Een veenweidegebied met enkele moerasbosjes. Veel vogels, hier en daar koeien en schapen, een enkele geit en weidse uitzichten. De bruggetjes kunnen zelden open en zijn meestal nogal laag. Dus niet geschikt voor jachten of al te extravagante sloepjes.

Elke route is voorzien van een beschrijving en gedetailleerde topografische kaart. Van de meeste routes is er ook een video-impressie. Verder is er van elke een Google Maps versie zodat de route tijdens het varen goed te volgen is op een mobiele telefoon. Handig bij de navigatie

Recent verschenen: Vaarroutes Waterland

Tekening van traankokerijen aan het Twiske en de Luijendijk. Naar A.Salm, 16xx

‘t Twiske, eens een klein kreekje, een veenriviertje, dat een verbinding vormde tussen de Wormer, een groot meer en het met de zee in verbinding staande IJ. Later werd ‘t Twiske een scheiding tussen twee gebiedsdelen, twee “Bannes”. Namelijk tussen Waterland en Kennemerland en tussen Oostzaan en Landsmeer.

Oorspronkelijk een moerasgebied met grote meren.  Nu gedraineerd en bedijkt, een cultuur landschap, gemaakt dankzij zwaar handwerk en veelal in armoede.  Met kleine dorpjes waar de mensen werkzaam waren met melk- en vooral ook pluimvee, in de scheepvaart of soms met het koken van walvistraan.  De meren zijn nu polders, de dorpen gegroeid en de verstedelijking rukt op . 

Snijders-Grutto
Foto van sloot door moerasbos. F.L.Snijders

Landschap & Natuur

Waterland was een moerasgebied. Nu een door de mens gemaakt cultuurlandschap.  Een gebied dat aktief door de mens beheerd moet blijven, althans als we prijs stellen op weidegebieden met veel vogels en goed bevaarbare wateren waarin het goed vissen is. Anders rukken de bosjes op en groeien de sloten langzaam dicht.

Lang was dit een landbouwkundig weinig productief gebied en verwaarloosd. Delen werden zelfs gebruikt als stortplaats voor huisvuil van Amsterdam en restanten van de chemische industrie. Nu is het grotendeels “gesaneerd”  en meer en meer gewaardeerd. Een groot deel  valt onder “Natura 2000” een Europees netwerk van broed- en rustgebieden. Waterpeil, beheer en gebruik worden zoveel mogelijk op deze natuurfunktie afgesteld.